Al and Mighty


Met "free" drum samples en Mixcraft 8 software om opnamen te maken is het redelijk eenvoudig om een muzieknummer te maken.